Thermotech

Täiendav varustus

Thermotechi pneumaatiline ohutusseade

Thermotechi pneumaatiline ohutusseade on mõeldud pneumaatiliste seadmete ohutuks ja mugavaks kasutamiseks.

Põhiomadused:
– hädaseiskamine;
– jääkvoo õhutustamine pärast seiskumist;
– ootamatu käivitumise välistamine;
– kaugjuhtimispedaal pneumaatilise seadme käed-vabad-juhtimiseks;
– õhukäitlusseade, õhufilter, regulaator ja määrija.

supp1

   

Toruõla tööriistahoidikud

Thermotechi toruõla tööriistahoidikud on mõeldud toruõlgade otste faasimiseks, kui faasimisseadme kinnitamiseks puudub sirge pind. Toruõla tööriistahoidik võimaldab lihtsat paigaldust ja kindlat kinnitust, nii et keevitusprofiil tuleks korralik.

supp2
supp3 
supp4